Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi
01 Kasım 2018ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Ön İzin İşlemleri
 2. Özel Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri
 3. Bakanlıkça Ruhsatlandırılmış Özel Hastaneye Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin İşlemler
 4. Özel Hastaneye II. Kısım Faaliyet İzin Belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemler
 5. Özel Hastanelere Branş İlave Edilmesine İlişkin İşlemler
 6. Özel Hastaneye Mesul Görevlendirilmesi İşlemleri
 7. Özel Hastaneye Mesul Müdür Yardımcısı Görevlendirilmesi İşlemleri
 8. Özel Hastanede Görev Yapacak Sağlık Personellerine Personel Çalışma Belgesi Düzenlenmesi işlemleri
 9. Yabancı Hekim ve Hekim Dışı Sağlık Meslek Mensuplarının İşe Başlayış İşlemleri
 10. Özel Hastaneden Ayrılan Personellerin İşten Ayrılış İşlemleri
 11. Özel Hastanelerin Ek Bina İlavelerine Ön İzin Verilmesi ve Ruhsata İlavesi İşlemlerinin Yürütülmesi
 12. Özel Hastanelerin Kapanış İşlemlerinin Yürütülmesi
 13. Özel Hastane Bünyesinde Faaliyet Gösteren Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılmasına İlişkin İşlemler
 14. Kadro Becayiş İşlemleri
 15. Özel Hastaneler Ek Kadro Tahsis Edilmesine İlişkin İşlemler
 16. Özel Hastane Taşınma İşlemleri
 17. Özel Hastane Bünyesinde Birleşme İşlemleri
 18. Özel Hastane Devir ve Sahiplik Değişikliği İşlemleri
 19. Özel Hastane Şirket Nevi/İsim Değişikliği İşlemleri
 20. Özel Hastane Yatak Artırım İşlemleri
 21. Müeyyide Uygulama İşlemleri
 22. Özel Sağlık Kuruluşları Şikâyet İşlemleri