İç Kontrol Birimi
04 Nisan 2019


İÇ KONTROL BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunmak
  2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  3. Ön malî kontrol görevini yürütmek,
  4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek