Arşiv Birimi
18 Temmuz 2018

Arşiv Birimi Personel Listesi

Yunus KOTAN

04722151232-139

Dinçer AVŞAR

04722151232-139

Ahmet ELKATMİŞ

04722151232-139


 

ARŞİV BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI                                                                 

  1. Özlük dosyalarında gerektiğinde kolay bulunacak şekilde düzenlenerek gizlik esaslarına bağlı olarak saklanması.
  2. Kurumumuzdan atama ile giden personelin özlük dosyalarının gönderilmesi.
  3. Kurumumuzdan emekli ve herhangi bir sebeple kurumumuzdan ayrılan personelin özlük dosyalarının saklanması
  4. Arşiv İmha İşlemleri