Aile Hekimliği Birimi
01 Kasım 2018


AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. USS bilgi yönetim sistemi işlemlerini yapma. (beyan doğum tarihi düzenleme, sat düzenleme, aşı takvimi güncelleme, aile hekimlerinin şifre işlemleri).
 2. Aile hekimliği birimi, aile sağlığı merkezi açma, kapama, mobil hizmet değişikliği, zorunlu düşük nüfus planlama.
 3. Her ay düzenli olarak aile hekimliği ek yerleştirme kurasının planlanması, uygulanması ve hekimlere sözleşme imzalatma.
 4. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimi taşıma. 
 5. Yetkilendirilmiş aile hekimliği(askeri hekimlerin kışla içerisinde aile hekimi olarak yetkilendirilmesi)
 6. Aile hekimliği 1. Aşama uyum eğitimine katılacak olan aile hekimlerinin katılım işlemleri.
 7. Yerinde sağlık hizmeti tanımlama(cezaevi, huzurevi ve sevgi evlerine aile hekimi görevlendirilmesi)
 8. MEDULLA sistemine aile hekimi tanımlama(hekimlerin SGK girişleri)
 9. Her yıl aile hekimleri hizmet sözleşmeleri yenilenmesi
 10. EBYS genel yazışmalar (dağıtım yazışmaları, kayıp kaşe, duyurular)
 11. Göç yazışmaları ve yurt dışı göç işlemleri
 12. Her Ay cezaevlerindeki tutuklu hükümlülerin sağlık net sistemine yüklenmesi
 13. Yıl içerisinde 6 ayda bir yapılan rutin denetimlerin planlanması, uygulanması ve TİSM e girilmesi.
 14. Mobil hizmet beyanları takibini yapmak.
 15. Faaliyet raporları takibi
 16. Şikâyetler ve denetimler sonucunda tutulan tutanaklar incelenerek gerekli görüldüğünde soruşturma talebinde bulunur
 17. Performans itirazlarının değerlendirilmesi, sonuçlarının kaydı, maaşa bildirilmesi
 18. Rutin dışı mesai denetimi sayılarının aylık olarak bakanlığa bildirilmesi.
 19. ASM ve AHB gruplandırma denetimi ve ÇKYS sistemine tanımlanması.
 20. Gezici hizmetle ilgili coğrafi bilgi sistemi(CBS) işlemleri.
 21. Gruplandırması bulunan birimlerin rutin denetimleri

BEBEK DOSTU AHB NASIL OLUNUR?