Yatırımlar Birimi
18 Temmuz 2018

Yatırım Birimi Personel Listesi

Daniyal CEYLAN

04722151232-153

Onur Fikri DAĞ

04722151232-153

İsmail ALTAY

04722151232-153

Uğur BOZKURT

04722151232-153


YATIRIM BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  • Bakanlığımıza ve müdürlüğümüze bağlı tesislerin inşaat kontrollerini yapmak
  • Proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve müşavirlik hizmeti satın almak
  • Tesislerin bakım ve onarımı için keşif özetlerinin teminini yapmak
  • Bakım onarım kapsamındaki bütün işlere ihale yoluyla teminini sağlanmak
  • Eczane ölçümlerini yapmak
  • Taşınmaz bedellerin ÇKYS sistemine CBS sistemine girişini yapmak ve güncellemek