Eğitim ve ARGE Birimi
05 Şubat 2020

Eğitim ve ARGE Birimi Personel Listesi

Gülten YILMAZ

04722151232-164

Baran YENİGÜN

04722151232-164

Gökhan YAMAN

04722151232-168

Zara AKAR 

04722151232-164


EĞİTİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Aday Memur Eğitimlerini düzenlemek, sınavlarını hazırlayıp yapmak, sonucunu Bakanlığa bildirmek.
  2. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin staj takip işlemlerini yürütmek, uygun olan sağlık kurumlarında staj yapmalarını sağlamak.
  3. Meslek Lisesi öğrencilerinin staj takip işlemlerini yürütmek, uygun olan sağlık kurumlarında staj yapmalarını sağlamak, sağlık meslek Lisesi öğrencilerinin staj takipleri ile puantaj cetvellerini takip etmek. Meslek Lisesi öğrenci sayıları da göz önüne alınarak mevzuatta belirtilen usullere göre Müdürlüğümüzde staj yapacak öğrenci sayısını belirlemek.
  4. Müdürlüğümüz personeli için yürütülecek hizmet içi eğitimi planlama, uygulama ve değerlendirmek.
  5. Kurumda göreve yeni başlayan personelin Uyum Eğitim programını düzenleyerek oryantasyon eğitimini yapmak
  6. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitim Programı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  7. Müdürlük içi ve dışı genel yazışmaları yapmak.
  8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen eğitim ile ilgili diğer görevleri yapmak.