İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi
01 Kasım 2018İZLEME DEĞERLENDİRME DENETİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Diyaliz Merkezleri Denetimi
 2. Tıbbi Laboratuvarların Denetimi
 3. Kamu Ve Üniversite Yoğun Bakım, Yanık Merkezi, TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Merkezleri Ruhsatlandırılması
 4. Tüm (Kamu, Özel Ve Üniversite)Yoğun Bakım, Yanık Merkezi, TPN (Total Parenteral Nutrisyon) Merkezleri Denetimleri
 5. Kamu Ve Üniversite Hastanelerin Acil Servislerin Seviyelendirilmesi
 6. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma
 7. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetimleri
 8. Özel Hastanelerin Ruhsata Esas Ve Hizmete Esas Denetimleri
 9. Tıp Dal Merkezlerinin Ruhsata Esas Ve Hizmete Esas Denetimleri
 10. Diş Hekim Muayenehanesi, Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Ve Poliklinikleri
 11. Evde Sağlık Bakım Birimi Ve Merkezi Denetimleri
 12. Özel Görüntüleme Müessesi Denetimleri
 13. Optisyenlik Denetimi
 14. Muayenehane Denetimleri