Muhasebe Birimi
17 Temmuz 2018

                                                                                                

Muhasebe Birimi Personel Listesi

Mehmet POLAT

04722151232-115

Ayhan TALHAN

04722151232-115

Engin KARATAŞ

04722151232-115

Sevgi TATLI

04722151232-115

Nur Muhammed DURSUN

04722151232-115

Davut ALAGÖZ

04722151232-115

Yunus GENÇ

04722151232-115

Musa DAĞ

04722151232-115MUHASEBE BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Müdürlük içi ve dışı genel yazışmaları yapmak.
 2. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri tarafından gönderilen Ödeme Emri belgelerinin TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) üzerinden kontrol ve ödemesini yapmak.
 3. Sağlık tesislerine ait firma ödemeleri, personel ödemeleri (maaş, sabit ek ödeme, sabit dışı ek ödeme, nöbet, ikramiye, zorunlu mesleki sigorta) mal ve hizmet ödemeleri yapmak.
 4. Personel ve iş avansı açma-kapama işlemlerini yapmak.
 5. Sendika ve BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ödemelerini yapmak.
 6. Sağlık tesislerine ait Vergi ödemelerini yapmak.
 7. Sağlık tesislerine ait Kesenek ve SGK Prim ödemelerini yapmak.
 8. Teminat mektupları giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.
 9. Temlikname işlemlerini yapmak.
 10. İcra işlemlerini yapmak ve takip etmek.
 11. Banka işlemlerini yapmak ve takip etmek.
 12. Sağlık tesislerinin Stok, TİF(Taşınır İşlem Fişi) ve Amortisman Kaydı işlemlerini yapmak.
 13. Vezne işlemleri yapmak.
 14. Her ay sonunda yevmiye ve arşivleme işlemlerini yapmak.