Kalite Kontrol ve Performans Birimi
18 Temmuz 2018

Kalite ve Performans Birimi Personel Listesi

Doğan AYDIN

04722151232-168

Fatma YANAR

04722151232-168

Zahir ERDEM

04722151232-168


KALİTE VE PERFORMANS BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI                                                                 

  1. SKS değerlendirmelerini gerçekleştirmek
  2. Sağlıkta indikatör Yönetim Sistemi kullanıcılarım (SIYOS)'ne kaydetmek
  3. İldeki sağlık kuruluşlarının klinik kalite çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak
  4. Kalite Yönetim Direktörünün Tanımlanmasını yapmak      
  5. İl Müdürlüğün ve bağlı Birimlerin birim performans puanları hesaplanarak Mali Hizmetler Birimine göndermek
  6. İldeki memnuniyet anket çalışmalarını kontrol etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak