Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
01 Kasım 2018


TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Ölüm Belgesi Düzenleme ve Adli Tabip Nöbet İşlemleri ve İlgili Hizmetlerin Yürütülmesi Sağlanır.
  2. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesi sağlanır.
  3. Ülkemizde Geçici Koruma Kapsamında Misafir Edilen Yabancı Uyruklu Kişilerin Yoğun Olduğu Yerlerde Yabancı Uyruklu Poliklinik Hizmetlerinin Yürütülmesi Sağlanır.
  4. Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS), Maliyet Analizi, HTS(Hızlı Veri Toplam Sistemi) gibi sistemler güncel bir şekilde takip edilir, istenile veri girişleri yapılır, (gerekli durumlarda İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezlerinden)  veri toplanarak sisteme kaydedilir