Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi
01 Kasım 2018

ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Ambalajlı Su Satış Bayii Aylık Rutin Denetimlerin ve Su Numune Takibi Yapılması.
 2. Hıfzıssıhha Kurul Kararları Alınması.
 3. Lejyoner Hastalığı Takip ve Denetim İşlemleri Yapılması.
 4. Yüzme Havuzları Rutin Denetimler Yapılması.
 5. Gayrisıhhi Müessese İşlemleri Yapılması.
 6. Askeriye Su Takip İşlemi Yapılması.
 7. Biyosidal Firma Rutin Denetimleri  Yapılması.
 8. Beyaz Bayrak Protokolü Kapsamında Okul Denetimleri Yapılması.
 9. Kaynak Numunesi Ve Özel Numune Kabul-Takibi Yapılması.
 10. İl Geneli İçme Ve Kullanma Sularının Takibi Yapılması.
 11. Uygunsuz Numune Sonuçlarının Bildirimi Yapılması.
 12. Piyasadaki Kaynak Sularının Takibi Yapılması.
 13. ÇED Raporları Düzenlenmesi.