Sicil Birimi
17 Temmuz 2018

Sicil Birimi Personel Listesi

Mehmet YİĞİT

04722151232-172

Muhyettin KİRAL

04722151232-172

Aysun KIVANÇ

04722151232-172

Halis BÜYÜK

04722151232-172SİCİL BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde emeklilik yaşı ve hizmetini tamamlayan personellerin emeklilik işlemlerini yürütmek.
  2. Personellerin her türlü tahsil, kimlik, adres, iletişim, memuriyet hareketleri vb. özlük bilgilerini veri tabanına işlemek ve güncel tutmak.
  3. Personellerin terfi, ödül, intibak ve ceza bilgilerini veri tabanına ve sicillerine işlemek.
  4. Temel ve hazırlayıcı eğitimleri tamamlamış olan aday memurların asalet işlemlerini veri tabanına işlemek.
  5. Personellerin memuriyetten önceki sigortalı ve bağ-kurlu hizmetlerini memuriyet hizmetleri ile birleştirerek toplam hizmet sürelerini güncel tutmak.
  6. Personellerin askerlik sevk tehir işlemlerini yapmak.
  7. Kanunda belirtilen şartları taşıyan devlet memurlarının hususi pasaport işlemlerini yapmak.
  8. Personellerin izin ve rapor bilgilerinin veri tabanına işlemek.
  9. Yetkili amir tarafından verilen sicil ile ilgili diğer görevleri yapmak.