Bütçe Birimi
17 Temmuz 2018

Bütçe Birimi Personel Listesi

Ad-Soyadı

Telefon-Dâhili

Kasım ORUÇ

04722151232-113

Lokman CANPOLAT

04722151232-113

Sadık ÇİFTÇİ

04722151232-113

Emel ÖZÇETİN

04722151232-113

İsmail OMAY

04722151232-113


BÜTÇE BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Müdürlük Genel Bütçe ödeneklerinin takibini yapmak.
 2. Müdürlük Döner Sermaye Bütçesini yapmak.
 3. Müdürlük Döner Sermaye ödeneklerinin takibini yapmak.
 4. Müdürlük Döner Sermaye Bütçesinde aktarma işlemlerini yapmak.
 5. Müdürlük Döner Sermaye Bütçesi ek bütçe işlemlerini yapmak.
 6. Müdürlük satın alma birimi tarafından gerçekleştirilecek alımlarının kaydını yapmak, ödeneklerini kontrol etmek, ödeneği yeterli olmayan kalemlere aktarma yapmak, mali yıl boyunca ödenek verilen işlemlerin firma hak edişlerinin ödemelerini takip etmek
 7. Müdürlük Tek Düzen Muhasebe Sisteminde muhasebe işlemlerinin kayıtlarını izlemek ve değerlendirmek.
 8. Müdürlük Döner Sermaye banka hesabını günlük takip etmek, hesaplar hakkında ilgili Birimlerle koordinasyon sağlamak.
 9. Bakanlık Birimlerince yıl boyunca bütçe ile ilgili istenilen iş ve tabloları yapmak.
 10. Genel yazışmaları yapmak
 11. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak