Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi
15 Haziran 2021

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

Ahmet MAĞAL

04722151232-150

Mehmet DOĞAN

04722151232-150

Ayhan KAYA 

04722151232-150

Yılmaz ÖZMEN

04722151232-150


SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 1. Sistem yönetimini sağlamak.
 2. Network yönetimini sağlamak.
 3. Donanımsal arızalarını gidermek.
 4. SB net projesi il koordinatörlüğünde görev almak.
 5. Bilgi güvenliği faaliyetleri düzenlemek.
 6. E-imza iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
 7. EBYS işve işlemlerini gerçekleştirmek.
 8. Web sitesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
 9. Uygulamalar için şifre, yetki ve destek talebi işlemlerini gerçekleştirmek.
 10. Teknik rapor ve teknik şartname hazırlamak.
 11. E-posta takibi yapmak.
 12. İstatistiksel veri talepleri, sunu, bilgilendirme yapmak.