ÇEKÜS Birimi
01 Kasım 2018


ÇEKÜS BİRİMİ 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Bebek ölümleri verileri toplanır toplanan veriler bebek ölüm komisyonunda incelenir incelenene bebekler ÖBS Sistemine bilgileri girilir komisyon sonuçları aile hekimine bildirimi yapılır.
 2. Anne Ölümleri: günlük anne ölümleri takip edilmektedir. Anne ölümü olduğunda bakanlığa günlük ilk bilgi notu gönderilir ve tüm evrakları toplayıp komisyon kurup komisyon sonucunu bakanlığa gönderilerek bakanlık sonucu takip edilir.
 3. Çocuk Ölümleri: Verilerini Takip Etmek.
 4. Görme Tarama: Aylık Prematüre Bebekleri Aile Hekimlerine Takip İçin Bildirim Yapılır.
 5. RİA Eğitimi: RİA Eğitimleri planlanır. Eğitim yazışmaları yapılır. Takipleri yapılır. Sertifika takipleri yapılır.
 6. KOAH-Astım ile ilgili gerekli yazışmalar yapmak.
 7. Neonatal Tarama Programını günlük olarak takibini yapılır, sorunlu numuneler telefon ve üst yazı ile TSM ve İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilir. Topuk kanları Toplum Sağlığı Merkezlerinden ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından günlük toplanır ve Yenidoğan Tarama Laboratuvarına gönderilip takibi yapılır.
 8. Hastanelerden Beta HCG listeleri toplanıp düzenlenir. Gönderilen veriler USS den sorgulanıp Aile Hekimlikleri tespit edilir. Sorgulanan gebe listeleri düzenlenip üst yazı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilir. Sorgulanan gebelerin Aile Hekimlikleri İl dışı olanlar il dışına üst yazıyla gönderilir. Bildirimi yapılan gebeler ikinci kez sorgulanıp tespiti yapılmayanlar tekrar İlçe Sağlık Müdürlüklerine üst yazı ile gönderilir.
 9. TSM ler den gelen aylık AÇSAP malzeme listeleri hesap tablosuna eklenir. Karar Destek Sisteminden aylık veriler alınıp hesap tablosuna kaydedilir. Hastanelerden gelen 102 A formu TSİM’e girişleri yapılır.
 10. TSİM icmalleri alınır.
 11. Müdürlük tarafından istenen veriler KDS ve TSİM den alınıp hesaplanıp verilir.
 12. Evlilik Öncesi Danışmanlık: Aylık veriler toplanılıp Evlilik Öncesi Danışmanlık dosyasına kaydedilir ve 3 aylık olarak bakanlığa gönderilir. Evlilik Öncesi Danışmanlık eğitimi için gerekli yazışmalar ve planlamalar yapılarak eğitim verilir
 13. Acil Obstetrik Bakım (AOB) Eğitimleri: AOB için gerekli yazışmalar ve planlamalar yapılarak eğitim verilir
 14. Aylık doğumların tüm hastanelerden toplanarak sorgulaması yapılıp ilimize kayıtlı olan doğumlar aile hekimliklerine bildirimi yapılır İl dışından gelen ilimize kayıtlı olan doğumların aile hekimlerine bildirimi yapılmakta, ilimizde doğup il dışına kayıtlı olan doğumlar il dışına gönderilmektedir.
 15. Türkiye Halk Sağlığın Genel Müdürlüğü Hastane Doğumları veri sisteminden düzenli olarak veriler alınıp sistem kontrolü yapılmaktadır.
 16. Misafir Anne: Aile Hekimliklerinden istediğimiz son bir ayına ve son bir haftasına giren gebelerin isim listesi ve tutanakları HSYS sistemine aktarılıyor. Misafir anne uygulamasını kabul eden gebelerimizin nakli için gerekli düzenlemeler yapılır. Kabul eden gebeler için sistem üzerinden süreç oluşturulmaktadır.
 17. Anne Sütü ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programına yönelik Bebek Dostu Hastane, Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanı alan sağlık kurum ve kuruluşlarının gerekli yazışma ve değerlendirme takibi yapılır. Yılda en az bir kez düzenlenmesi gereken hizmet içi eğitim planlanır.
 18. Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi: Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi için gerekli yazışmalar ve planlamalar yapılarak eğitim verilir.
 19. Gebe Bilgilendirme Sınıfı: Aylık veriler toplanılıp Gebe Bilgilendirme Sınıfı dosyasına kaydedilir ve 3 aylık olarak bakanlığa gönderilir. Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimi için gerekli yazışmalar ve planlamalar yapılarak eğitim verilir
 20. USS den doğum listesi sorgulanır. Listeler ulusal işitme tarama programı kapsamında sorgulanır. İlimizde doğup il dışına kayıtlı olan bebeklerin bebek izlem protokolleri kapsamında bildirimleri yapılır. Son olarak aile hekimlerine bildirilir.
 21. Müdürlük içi ve dışı genel yazışmaları yapmak.
 22. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen eğitim ile ilgili diğer görevleri yapmak.