Maaş-Döner Sermaye Birimi
17 Temmuz 2018

Maaş –Döner Sermaye Birimi Personel Listesi

Kemal KAZAK

04722151232-118

Serdar EMRE

04722151232-118

Çetin KAPLAN

04722151232-118

İsmail ASLAN

04722151232-118

Vedat ÜNAL

04722151232-118

Habibe BELGE

04722151232-118


Maaş-Döner Sermaye Birimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. 57 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-a, 4-b, 4-c statüsünde çalışan personelin maaşları ile daimi işçi maaşları,
 2. Kadrolu ve geçici olarak kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan personelin performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi, bu personellerin peşin döner sermaye ek ödemeleri, hekimlerin 209 Sayılı Kanuna göre peşi ödemeleri ile 375 Sayılı KHK ye göre ek ödeme farkları,
 3. Personelin nöbet ve icap nöbetlerinin yapılması,
 4. Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının % 50’lik kısmının sigorta yaptıran personele iade bordrosu,
 5. Personelin yurt içi geçici ve daimi yolluk bordrolarının yapımı,
 6. Görevden ayrılan personelin maaş nakil belgelerinin tanzimi,
 7. Personelin mahkeme kararı ile oluşan mali haklarının ödenmesi,
 8. Personelin Emekli Sandığına emekli keseneklerinin bildirilmesi,
 9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-b, 4-c  maddesi uyarınca  çalışanları ile daimi işçilerin SGK prim bildirimlerinin yapılması,
 10. Terfi Bordrolarının düzenlenmesi,
 11. İcra borcu olan personellerin icra kesintilerini yapmak, Saymanlıklar ile irtibatlı olarak ilgili İcra Müdürlüklerine paraların havalesini takip etmek,
 12. Personelin doğum yardımı bordrolarını düzenlemek,
 13. Personelin ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek,
 14. Stajyer öğrenci maaşları,
 15. Döner sermaye memuru maaşları ile emekli sandığına prim bildirimleri,
 16. Fiili hizmet bordrosu düzenlemek ve emekli sandığına prim bildirimini yapmak,
 17. Birimimizin kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarını yapmak,
 18. Sağlık Bakanlığı Performans Bilgi Sistemine veri girişi yapılması,
 19. Personele yapılan eksik ödemeler için fark bordroları tanzimi,
 20. Personele yapılan fazla ödemeler için iade bordroları tanzimi,
 21. Saymanlıklara düzenlenen bordroların teslimi,
 22. Personele ödemeler ile ilgili bilgi verilmesi