Atama Birimi
17 Temmuz 2018

Atama Birimi Personel Listesi

Ad-Soyadı

Telefon-Dâhili

Felemez KAPLAN

04722151232-155

Sezayi ALPARSLAN

04722151232-155

Bahar HONAMLI

04722151232-155

Tuba ŞİMŞEK

04722151232-155

Hanife KAPLAN

04722151232-155


ATAMA BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin özlük işlerini yürütmek, (Personelin atama, başlayış, ayrılış vb. işlemlerinin yürütülmesi)
 2. İl düzeyinde personel görevlendirme işlemlerine ilişkin onayların alınması,
 3. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin istifa işlemleri kapsamındaki işlem ve yazışmalarının gerçekleştirilmesi,
 4. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum, hizmet yılına esas süre) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 5. Personel hareketlerine ilişkin kayıtların tutulması, Bakanlık tarafından takibi yapılan aktif personel tablolarının tanzimi,
 6. İnsan kaynaklarıyla ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak; bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 7. Sağlık Bakanlığının personellerle ilgili genelge ve yazılarının Müdürlüğümüz ve bağlı birimlere bildirilmesi,
 8. Devlet Hizmet Yükümlülüğü sonlandırma işlemleri,
 9. İl içi atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 10. 4924 sayılı sözleşmeli pozisyona geçiş ve sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu statüsüne geçiş işlemlerinin gerekleştirilmesi,
 11. Müdürlüğümüz ve bağlı tesislerinde görev yapan yöneticilerin vekâlet Onaylarının alınması,
 12. Atama taleplerine dair yazışmaları gerçekleştirmek (eş durumu, sağlık durumu, eğitim durumu, can güvenliği, alt bölge vs.)
 13. Personel taleplerinin ÇKYS (çekirdek kaynak yönetim sistemi) üzerinden yapılması,
 14. Yeni yerleşen personellerin atamaya esas evraklarını teslim almak ve Sağlık Bakanlığına iletmek,
 15. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.