Disiplin Birimi
17 Temmuz 2018

Disiplin Birimi Personel Listesi

Ad-Soyadı

Telefon-Dâhili

Osman ÇINAR

04722151232-154

Ayşe Derya KAYA

04722151232-154

Abdullah ÖNCEL

04722151232-154

Harun BALTA

04722151232-154

Yasemin KESKİN

04722151232-154


DİSİPLİN BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  1. Özel hastaneler, mali ve idari içerikli muhtelif konular ve Aile Hekimleri, 657,4924,4/b,4/c,4/d statüsünde bulunan sağlık personelleri hakkında yapılan araştırma/inceleme/soruşturma neticesinde muhakkik tarafından teklif edilen öneri ve cezaların disiplin amir onayı ile 657 devlet memuru kanunun disiplin yönetmenliği ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması,
  2. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  3. Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen hizmet kusurları kararlarının ifası,
  4. Müfettiş Raporlarının takibi ve iş ve işlemlerin yürütülmesi,
  5. Mahkeme ve Cumhuriyet Başsavlığı tarafından gönderilen muhtelif yazışmaların takibi ve işlemlerin yerine getirilmesi,
  6. Bimer, Cimer ve Sabim ve Hasta hakları ile ilgili talep edilen başvurular ile ilgili İnceleme/Soruşturma raporlarının düzenlenmesi,
  7. Görevden uzaklaştırma tebliği ile ilgili işlemlerin yapılması ve ÇKYS’ye işlenmesi