Basın ve İletişim Birimi
15 Haziran 2021

Basın ve İletişim Birimi Personel Listesi

Ahmet MAĞAL

04722151232-

Ayhan KAYA

04722151232-


BASIN VE İLETİŞİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlar arasında 7 gün 24 saat iletişim sağlamak.
 2. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasını sağlamak
 3. İl Sağlık Müdürü ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek
 4. İl Sağlık Müdürünün Basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.
 5. İl Sağlık Müdürünün Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili şube müdürlüklerinden hazırlanmasını sağlamak
 6. Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda, gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili şubelerden gelen basın bültenlerini düzenlemek, İl Sağlık Müdürüne sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu medya kuruluşlarına (fax ve mail yoluyla) yapmak
 7. Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Müdürlüğümüz faaliyetlerini medya kuruluşlarına (fax ve mail yoluyla) duyurusunu yapmak
 8. Kurumumuz, bağlı kuruluşları ve sağlıkla ilgili günlük medya takibi yaparak yerel ve ulusal haberleri gerek gazetelerden gerekse medya takip sistemleri ile tarayıp İl Sağlık Müdürüne sunmak
 9. Sunulan haberlerde Şubeleri ilgilendiren haberler de var ise ilgili Amire de bilgi vermek
 10. Cevap verilecek olanlara İl Sağlık Müdürlüğü olarak cevap hazırlamak İl Sağlık Müdürüne sunmak ve ilgili kurumlara göndermek
 11. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla ilgili yalan, yanlış yahut taraflı haberler varsa ilgili birimlerden bilgi notu alındıktan sonra İl Sağlık Müdürüne sunmak ve haberin çıktığı yayın kuruluşuna tekzip metni göndermek
 12. Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması, Televizyon programı gibi talepleri değerlendirerek İl Sağlık Müdürüne sunmak ve gerekli yazışma ve hazırlıkları yapmak
 13. Kurumumuz faaliyetleri resim ve video çekimleri gerçekleştikten sonra faaliyet ile ilgili bir basın bülteni hazırlamak veya ilgili birime hazırlatmak. Hazırlanan bülten resimler ile birlikte ilgili Destek Hizmetleri Başkanına sunmak. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Müdürlüğümüz web sitesi, facebook ve twitter hesabında yayınlanmasını sağlamak
 14. Kurumumuz faaliyetlerinin basın bültenlerini hazırlayarak uygun görülenleri İlimiz yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servis etmek ve haberin yayınlanmasını sağlamak

FOTOĞRAF VE KAMERA ÇEKİM PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kurumumuz, bağlı kuruluşları ve sağlıkla ilgili günlük medya takibi yaparak yerel ve ulusal haberleri gerek gazetelerden gerekse internet yoluyla tarayıp İl Sağlık Müdürüne sunmak
 2. Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarını ilgilendiren haberlerin 1 nüshası Müdür beye sunulmak üzere birimimizde dijital ortamda arşivlemek
 3. Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, sempozyum, çalıştay, açılış, kampanya vb. tüm faaliyetlerinde davetiye hazırlamak
 4. Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, toplantı, ziyaret, sempozyum, çalıştay, açılış v.b. tüm faaliyetlerinde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, dijital ortamda birimimizde arşivlemek