İlçe Sağlık Müdürlükleri & Toplum Sağlığı Merkezleri
16 Eylül 2021

 

İlçe Sağlık Müdürünün ve Toplu Sağlığı Başkanlarının Görevleri

İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Başkanı Müdüre karşı sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar.

  1. Müdürlük tarafından verilen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular.
  2. Müdür tarafından verilen görevleri yapar